Michalovce » Domy Oborín » Rodinný dom »

PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM PRIPRAVÍME EXKLUZÍVNU DRAŽBU rozsiahleho rodinného domu s bazénom, saunou a t

PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM PRIPRAVÍME EXKLUZÍVNU DRAŽBU rozsiahleho rodinného domu s bazénom, saunou a t


139 500,00 EUR
242,19 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Michalovce - Oborín
(Rodinný dom - Oborín)

Zastavaná plocha: 576 m2

Úžitková plocha: 576 m2

Rozloha pozemku: 2 270 m2

Dátum aktualizácie: 30.1.2017

Identifikačné číslo: 874

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Miesto opakovanej dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. Cena podľa znaleckého posudku: 186000,- EUR Najnižšie podanie: 139500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Oborín, katastrálne územie: Oborín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 513, a to kontrétne: rodinného domu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenom na pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, viacúčelovej budovy - bazénu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/24 o výmere 969 m², druh pozemku: ostatné plochy, pozemku parc. registra „C“ č. 493/25 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, s prístavbou do zadnej časti dvora, postavený na parc. č. 493/32, k. ú. Oborín.Predmet dražby je umiestnený pri miestnej asfaltovej komunikácií na okraji obce Oborín vzdialenej cca. 150 m od štátnej komunikácie II. triedy, ktorá prechádza obcou. Obec Oborín sa nachádza v Košickom kraji a je vzdialená 30 km od okresného mesta Michalovce. V obci je k dispozícii autobusová doprava.Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1992. Vroku 2006 bola zrealizovaná a ukončená prístavba k pôvodnej časti predmetu dražby (zadná časť), ktorá je čiastočne podpivničená.Dispozičné riešenie: 1. PP (suterén pod stavbou z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, ktorá je v strede rozdelená nosnou stenou, dvoch skladov, hobby miestnosti, kotolne, práčovne, technicej miestnosti s ohrievačom TÚV a chodby s vonkajším vchodom do zadnej časti dvora.1. PP (suterén pod stavbou z roku 2006) dispozične pozostáva z vínnej pivnice, ktorá je prístupná schodmi od garáže.   Zastavaná plocha 1. PP z roku 1992 je 161,77 m2. Zastavaná plocha 1. PP z roku 2006 je 36,46 m2.Zastavaná plocha 1. PP spolu je 198,23 m2. 1. NP (prízemie stavby z roku 1992) dispozične pozostáva zo zádveria s halou, schodiska do podkrovia a suterénu, prednej obývacej izby, pracovne (izby), kúpeľne, WC s umývadlom, kuchyne s jedálňou, špajze a chodby s východom do obytnej haly prístavby.  1. NP (prízemie stavby z roku 2006) dispozične pozostáva z obytnej haly, izby, chodby, cez ktorú je prístupná ďalšia izba, sauna a kúpeľňa. Z obytnej haly je vstup do ďalšej haly, veľkej garáže s dvomi garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, kuchyne, skladu, izby a schodišťa do suterénu. Cez garáž sa vstupuje do zadnej časti dvora, ktorý je prestrešený a oplaštený Lexanom s bazénom.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 je 201,86 m2. Zastavaná plocha 1. NP z roku 2006 je 374,28 m2.Zastavaná plocha 1. NP spolu je 576,14 m2 1. podkrovie (stavba z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, 4 izieb, kúpeľne s WC. Loggia je prístupná z dvoch izieb (orientovaná na severozápadnú svetovú stranu, do ulice). Prístup do podkrovia je zabezpečený z 1. NP stavby z roku 1992.Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1992 je 172,14 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:  Pôvodná stavba predmetu dražby (1992) je obdĺžnikového tvaru, samostatne stojaca s podpivničením pod cca. 3/4 zastavanej plochy a  podkrovím nad  cca. 3/4 zastavanej  plochy predmetu dražby.   Základy predmetu dražby sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Nosné murivo suterénu pôvodnej časti predmetu dražby a prístavby je z monolitického betónu so zvislou izoláciou proti vode s tehlovou obmurovkou. Murivo 1.NP a podkrovia pôvodnej časti predmetu dražby je murované z tehál o hrúbke 45 cm so zateplením fasády polystyrénom o hrúbke 80 mm a s finálnou povrchovou úpravou fasády minerálnou škrabanou omietkou. Murivo prístavby je z tvárnic Ytong o hrúbke 37,50 cm. Priečky v predmete dražby sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom a prízemím je monolitický, železobetónový, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom – sadrokartónovým, opratreným dekoráciou s polystyrénových líšt, strop v kúpeľni je obložený keramickým obkladom. Krov nad predmetom dražby je drevený, sedlový s vikierom s krytinou z asfaltových vlnoviek Onduline na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové v kombinácií s obkladom – kamenným a dreveným. Vonkajšie fasádne omietky sú minerálne, škrabané na zateplení. Podlahy obytných miestností v 1.NP predmetu dražby sú plávajúce, laminátové, podlahy v kuchyni pôvodnej časti a prístavby, v hale a zádverí sú z keramickej dlažby. V podkroví sa taktiež nachádzajú plávajúce laminátové podlahy. Podlahy jednotlivých miestností v suteréne sú z keramickej dlažby. Vchodové dvere do predmetu dražby sú drevené s izolačným dvojsklom. Okná v 1.NP a v podkroví predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom, v suteréne sú okná drevené, zdvojené s dvojitým zasklením.ELI v 1.NP a v suteréne predmetu dražby je riešená rozvodmi 220 a 380 V s elektrickým ističovým rozvádzačom, v podkroví sú rozvody ELI 220 V. Vykurovanie predmetu dražby je ústredné, teplovodné s oceľovými rozvodmi a radiátormi (rebrové, liatinové). Zdrojom tepla je aj 2 x kotol - plynový, stacionárny a 1x kotol na tuhé palivo.Ohrev TÚV je zásobníkovým elektrickým ohrievačom, umiestneným v technickej miestnosti v suteréne. V prízemí predmetu dražby (1992) je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, umývadlom v pulte a samostatnou sprchou. V prízemí vedľa kúpelne je umiestnené samostatné WC s umývadlom. Steny kúpeľne a WC sú s povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha je pokrytá keramickou dlažbou.V prístavbe predmetu dražby (2006) je umiestnená samostatná kúpelňa s WC vybavená umývadlom, rohovou vaňou a samostatnou sprchou. Povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví predmetu dražby (1992), v pôvodnej časti, je umiestnená ďalšia kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, 2 x umývadlom v pulte, samostatnou sprchou a kombinovaným WC. Steny a strop kúpeľne s WC sú z keramického obkladu, podlaha  je pokrytá keramickou dlažbou. V predmete dražby sú umiestnené dve kuchyne v prízemí pôvodnej časti a v prístavbe. Kuchyňa v pôvodnej časti 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou. V kuchyni v časti predmetu dražby z roku 1992 sa nachádza nerezový drez, so stojankovou kuchynskou batériou, sporákom s keramickou platňou a elektrickou rúrou, digestor. Podlaha v kuchyni je pokrytá keramickou dlažbou. Kuchyňa v prístavbe 1.NP (2006) je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou, nerezovým drezom so stojankovou kuchynskou batériou, samostatným zásobníkovým ohrievačom TÚV, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V prístavbe predmetu dražby, v hale, je umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou a sauna.V prístavbe predmetu dražby (2006) sú umiestnené garáže vybavené 2 x garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, podlaha garáže z terazzo dlažby.Predmet dražby je  napojený na  verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zrealizovaná do domovej čističky odpadových vôd a následne do zbernej  železo – betónovej nádrže s využitím na polievanie záhrady.  2. Viacúčelová budova – bazén so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na parc. č. 493/53, k. ú. Oborín. Viacúčelovú budovu – bazén tvorí opláštenie a prestrešenie, ktoré bolo spolu s bazénom dané do užívania v roku 2008.Dispozičné riešenie: Viacúčelová budova dispozične pozostáva z jednej miestnosti so sociálnou časťou - sprcha, bidet, pisoár, závesný plynový turbo kotol na vykurovanie a ohrev TÚV a samostatného bazéna.Zastavaná plocha opláštenia a prestrešenia je 198,58 m2.Objem bazéna je 60m3.  Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy opláštenia a prestrešenia sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová stĺpová konštrukcia s čiastočnou murovanou výplňou z juhovýchodnej strany. Strecha je z kovových valcovaných profilov s kovovým roštom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie povrchy sú z minerálnej škrabanej omietky a náteru kovových konštrukcií. Vnútorné povrchy sú upravené náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z terazzo dlažby s vodorovnou izoláciou. Vykurovanie opláštenia a prestrešenia je zabezpečené ústredným vykurovaním prostredníctvom plechových, panelových radiátorov a kotlom ústredného vykurovania – turbo kotol plynový, závesný Junkers. V opláštení a prestrešení sú k dispozícii vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja, rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu a kúpeľne, rozvody elektroinštalácie, len svetelná – poistkové automaty a rozvody plynu. Prestrešenie a opláštenie je naviac pokryté aj viackomorovými izolačnými doskami Lexan. Bazén je železo – betónovej konštrukcie s keramickým obkladom a technológiou. Príslušenstvo Predmetu držby tvorí najmä: 1. Garáž, k.ú. Oborín. Garáž sa nachádza severovýchodne od pôvodnej časti predmetu dražby (1992). Garáž je jednopodlažná a prístupná z prednej časti dvora cez garážové otváracie vráta drevenej konštrukcie. Z garáže je umožnený prechod do pôvodnej časti predmetu dražby cez medzipodestu na úrovni 1. PP a 1. NP.Dispozičné riešenie: Garáž dispozične pozostáva z jednej miestnosti.Zastavaná plocha garáže je 49,92 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy garáže sú bez podmurovky, postavené iba na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) sú s podbitím krovu. Strecha a krov sú pultové. Krytina strechy na krove je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, prieniky) sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné, štuková omietka. Okná na garáži sú zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy sú z terazzo dlažby. V garáži je zabezpečená vodorovná izolácia. V garáži sa nachádzajú vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia je len svetelná. 2. Tenisový kurt Tenisový kurt tvorí betónová plocha nachádzajúca sa vedľa predmetu dražby z roku 2006 a viacúčelovej budovy - bazéna v juhozápadnej časti dvora. Betónová plocha je hrubá do 100 mm. Tenisový kurt bol daný do užívania v roku 2006.Zastavaná plocha tenisového kurtu je 320 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10, Bratislava
0917 Kliknite TU!

Maklér:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
02 / Kliknite TU!