Michalovce » Domy Šamudovce » Rodinný dom »

Rodinný dom Šamudovce

Rodinný dom Šamudovce


15 050,00 EUR
cena dohodou/m2

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Michalovce - Šamudovce
(Rodinný dom - Šamudovce)

Dátum aktualizácie: 29.5.2019

Identifikačné číslo: PSO013/19

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Najnižšie podanie 15 050,00 Dátum a čas dražby: 01.10.2019 11:30 Miesto dražby Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice. Dražobná zábezpeka 4 000,00 Dobrovolná dražba Áno Dátum 2. verejnej obhliadky 30.09.2019 12:00 Rodinný dom: Rodinný dom s.č.65, k.ú. Šamudovce Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov. POPIS STAVBY Jedná sa o samostatné stojací RD s. č. 65 na parcele č. 1593 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Šamudovce, kat. územie Šamudovce, umiestnený pri štátnej komunikácií z jednostrannou zástavbou v okrajovej južnej časti obce v lokalite s bežným hlukom. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez podkrovia a bez podpivničenia. Na základe dodaného potvrdenia obce Šamudovce zo dňa 4.3.2019 a z dodaných podkladov od objednávateľa( ZP č. 51/2011 vypracovaný znalcom Ing. Dušan Posypanka) znalec uvažuje o začiatku užívania RD v roku 1968. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejný vodovod a zemný plyn. Kanalizácia do vlastnej žumpy. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Dispozičné riešenie RD znalec predpokladá, že je v súlade s pôdorysným náčrtom 1.NP, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. Porovnanie pôdorysného náčrtu ohodnocovaného RD so skutkovým stavom znalec nevykonal, nakoľko obhliadka ohodnocovanej nehnuteľnosti mu nebola umožnená . TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD : V technickom popise a pri ohodnotení znalec vychádzal z dostupných podkladov od objednávateľa a z posúdenia z verejného priestranstva, nakoľko znalcovi nebola obhliadka nehnuteľnosti umožnená. Základy RD predpokladám betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo nadzemného podlažia RD murované z tehál hr. 30- 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády hladká vápennocementová omietka. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.NP predpokladám drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Rozvod studenej vody v RD je riešený z verejnej siete rozvodom z plastového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380V. Strecha RD je sedlová valbová z drevených hranolov s krytinou plechovou pozinkovanou s povrchovou úpravou vymenenou v spodnej časti strechy, horná časť strechy pôvodná plechová krytina. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody. Parapety pozinkované. Všetky výplne otvorov - okná plastové EURO s izolačným dvojsklom. Kuchyňa, kúpeľňa a iné vybavenie RD znalec čerpal z podkladov od objednávateľa posudku. RD je zrealizovaný v priemernej kvalite v pôvodnom konštrukčnom a materiálovom vyhotovení s prístavbou a s vykonanou rekonštrukciou interiéru. Na základe zistenia od starostu obce je RD dlhodobo neobývaný. Technický stav RD je priemerný, údržba RD je podľa zistenia znalcom z verejného priestranstva je zanedbaná. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, kvality použitých materiálov a vzhľadom na stav údržby stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov. Podrobný technický popis RD oceňovaného RD je uvedený v bodovacej tabuľke pri samotnom ohodnotení jednotlivých podlaží podľa dostupných podkladov od objednávateľa.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Platiť sa oplatí s.r.o.

Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto
0232 Kliknite TU!

Maklér:

JUDr. Dominika Bela
02/3 Kliknite TU!